absorbanța dintr-un material care are doar un singur atenuante specii, de asemenea, depinde de pathlength și concentrația speciilor, potrivit Beer–Lambert legea

O = ε c ℓ , {\displaystyle Un=\varepsilon c\ell ,}

unde

  • ε este raportul molar a coeficientului de atenuare al materialului;
  • c este concentrația molară a speciilor respective;
  • ℓ este pathlength.

discipline Diferite au diferite convenții dacă absorbanța este decadic (10-based) sau Napierian (e-based), respectiv,, definit în ceea ce privește transmiterea prin logaritm comun (log10) sau un logaritm natural (Ln). Coeficientul de atenuare molară este de obicei decadic. Când există ambiguitate, cel mai bine este să indicați care se aplică.

când există n specii de atenuare într-o soluție, absorbanța totală este suma absorbanțelor pentru fiecare specie individuală i:

A = ∑ i = 1 N A i = ℓ ∑ i = 1 N ε i c i . {\displaystyle Un=\sum _{i=1}^{N}A_{i}=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}c_{i}.,}

compoziția unui amestec de specii atenuante n poate fi găsită prin măsurarea absorbanței la lungimi de undă N (trebuie cunoscute și valorile coeficientului molar de atenuare pentru fiecare specie la aceste lungimi de undă). Lungimile de undă alese sunt, de obicei, lungimile de undă ale absorbției maxime (maxime de absorbție) pentru speciile individuale. Nici una dintre lungimile de undă nu trebuie să fie un punct isosbestic pentru o pereche de specii., Setul următoarelor ecuații simultane poate fi rezolvat pentru a găsi concentrațiile fiecărei specii atenuante:

{ a ( λ 1 ) = ℓ ∑ i = 1 N ε i ( λ 1 ) c i , … a ( λ n ) = ℓ ∑ i = 1 n ε i ( λ n ) c i . {\displaystyle {\begin{cazuri}O(\lambda _{1})=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}(\lambda _{1})c_{i},\\\ldots \\O(\lambda _{N})=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}(\lambda _{N})c_{i}.\\\end{cazuri}}}

coeficientul de atenuare molară (în unități de cm2 ) este direct legat de secțiunea transversală de atenuare prin Constanta Avogadro NA:

σ = ln ⁡ ( 10) 10 3 N A ε ≈ 3.,82353216 × 10 − 21 ε . {\displaystyle \sigma =\ln(10){\frac {10^{3}}{N_{\text{O}}}}\varepsilon \cca 3.82353216\ori 10^{-21}\,\varepsilon .}