absorbansen av et materiale som har bare én dempe arter avhenger også av pathlength og konsentrasjon av arter, i henhold til de Øl–Lambert loven

A = ε c står , {\displaystyle En=\varepsilon c\ell ,}

hvor

  • ε er molar demping koeffisient av det materiale;
  • c er molar konsentrasjon av de arter;
  • står det pathlength.

Ulike fagområder har ulike konvensjoner om absorbans er decadic (10-basert) eller Napierian (e-basert), dvs., definert med hensyn til overføring via vanlige logaritmen (log10) eller naturlige logaritmen (ln). Den molar demping koeffisienten er vanligvis decadic. Når tvetydigheten finnes, er det best å indikere hvilken som gjelder.

Når det er N demping arter i en løsning, samlet sett absorbans er summen av absorbances for enkelte arter jeg:

A = ∑ i = 1 N i = står ∑ i = 1 N ε jeg c jeg . {\displaystyle En=\sum _{i=1}^{N}A_{i}=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}c_{i}.,}

sammensetningen av en blanding av N dempe arter kan bli funnet ved å måle absorbansen i N bølgelengder (verdiene av molar koeffisient av demping for hver art på disse bølgelengdene må også være kjent). De bølgelengder som er valgt er vanligvis bølgelengder for maksimal absorpsjon (absorbans maxima) for de enkelte arter. Ingen av bølgelengdene må være en isosbestic tilgangspunkt for et par arter., Sett av følgende simultane ligninger kan løses for å finne konsentrasjoner av hvert dempe arter:

{ A ( λ 1 ) = står ∑ i = 1 N ε i ( λ 1 ) c jeg , … En ( λ N ) = står ∑ i = 1 N ε i ( λ N ) c jeg . {\displaystyle {\begin{tilfeller}A(\lambda _{1})=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}(\lambda _{1})c_{i},\\\ldots \\A(\lambda _{N})=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}(\lambda _{N})c_{i}.\\\end{tilfeller}}}

Den molar demping koeffisient (i enheter av cm2) er direkte knyttet til svekking tverrsnitt via Avogadro konstant NA:

σ = ln ⁡ ( 10 ) 10 3 N A ε ≈ 3.,82353216 × 10 − 21 ε . {\displaystyle \sigma =\ln(10){\frac {10^{3}}{N_{\text{A}}}}\varepsilon \ca 3.82353216\ganger 10^{-21}\,\varepsilon .}