bakgrundsinformation

även om de beskrevs under förra seklet,är 12digitala noder i stor utsträckning oförklarliga. Det finns enighet om att noder är en stark markör för interfalangeal artros (oa),34 de är starkt familjär,5-7 och de flesta utredare har dragit slutsatsen att de orsakas av osteofyter,8-11 även om vissa har ifrågasatt detta antagande.,12 de är lokaliserade, synliga klumpar som skiljer sig i beständigheten av deras placering från de palpabla osteofyterna som ibland kan detekteras i andra subkutana leder och förekommer i två kliniska sorter; laterala noder på dorsolaterala marginaler (fig1), 210 och centrala mittlinjenoder som kan smälta med den laterala sorten för att bilda en ås.13 de kan växa långsamt eller snabbt, vara smärtsamma eller smärtfria, och de är ibland förknippade med pseudocystbildning.,81415

iv xmlns:xhtml=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> Figur 1

fotografi av en vänster hand som visar Heberdens och Bouchards noder vid de vanliga dorsomediala och dorsolaterala platserna på de proximala och distala interfalangeala lederna, med avvikelse från både mitten och distala falanger.