absorbancja materiału, który ma tylko jeden gatunek tłumiący, zależy również od długości ścieżki i stężenia gatunku, zgodnie z prawem Beera–Lamberta

A = ε c ℓ, {\displaystyle A=\varepsilon c\ell,}

gdzie

  • ε jest molowym współczynnikiem tłumienia tego materiału;
  • c jest molowym stężeniem tych gatunków;
  • ℓ to długość ścieżki.

różne dyscypliny mają różne konwencje co do tego, czy absorbancja jest dekadyczna (oparta na 10) czy Napieriańska (oparta na e), tj.,, zdefiniowana w odniesieniu do transmisji poprzez logarytm wspólny (log10) lub logarytm naturalny (ln). Współczynnik tłumienia molowego jest zwykle dekadyczny. Gdy istnieje niejednoznaczność, najlepiej jest wskazać, który z nich ma zastosowanie.

Gdy w roztworze znajduje się N gatunków tłumienia, absorbancja ogólna jest sumą absorbancji dla poszczególnych gatunków i:

a = ∑ i = 1 N A i = ℓ ∑ i = 1 N ε i C i . {\displaystyle A = \ sum _{i=1}^{n} a_{i}= \ ell \sum _{i=1}^{n}\varepsilon _ {i} c_ {i}.,}

skład mieszaniny N gatunków tłumiących można znaleźć, mierząc absorbancję przy N długościach fal (muszą być również znane wartości molowego współczynnika tłumienia dla każdego gatunku przy tych długościach fal). Wybrane długości fal są zwykle długościami fal o maksymalnej absorpcji (absorbance maxima) dla poszczególnych gatunków. Żadna z długości fali nie musi być punktem izosobnym dla pary gatunków., Zbiór następujących równań symultanicznych można rozwiązać, aby znaleźć stężenia poszczególnych gatunków tłumiących:

{ A (λ 1) = ℓ ∑ i = 1 N ε i ( λ 1 ) C i , … a ( λ n ) = ℓ ∑ i = 1 n ε i ( λ n ) c i . {\displaystyle {\begin{cases}A(\lambda _{1})=\ell \sum _{i=1}^{n}\varepsilon _{i}(\lambda _{1})c_{i},\\ldots\\a (\lambda _{n})=\ell\sum _{i=1}^{N} \varepsilon _{i} (\lambda _{n})c_ {i}.\\

współczynnik tłumienia molowego (w jednostkach cm2) jest bezpośrednio związany z przekrojem tłumienia przez stałą Avogadro NA:

σ = LN ⁡ ( 10 ) 10 3 N A ε ≈ 3.,× 82353216 10 − 21 ε . {\właściwości styl wyświetlania wartości \ Sigma =\LN(10) {\szczelinowania {10^{3}}{N {\tekst{w}}}} \ Popowa prawo zera lub jedynki \ około 3.82353216 \ razy 10^{-21}\, \ Popowa prawo zera lub jedynki .}