De absorptie van een materiaal dat alleen een verzachtende soorten ook afhankelijk van de weglengte en de concentratie van de soorten, volgens de Beer–Lambert recht

A = ε c ℓ , {\displaystyle Een=\varepsilon c\ell ,}

waar

  • ε is de molaire attenuatie coëfficiënt van dat materiaal;
  • c is de molaire concentratie van die soorten;
  • ℓ is de weglengte.

verschillende disciplines hebben verschillende conventies met betrekking tot de vraag of de absorptie decadisch (op basis van 10) of Napieriaans (op basis van e) is, d.w.z.,, gedefinieerd met betrekking tot de transmissie via gemeenschappelijke logaritme (log10) of een natuurlijke logaritme (ln). De molaire dempingscoëfficiënt is meestal decadisch. Als er onduidelijkheid bestaat, is het het beste om aan te geven welke van toepassing is.

wanneer er N dempingssoorten in een oplossing aanwezig zijn, is de totale absorptie de som van de absorbanties voor elke afzonderlijke soort i:

A = ∑ i = 1 N A i = j = j = 1 N ε i c i . {\displaystyle A= \ sum _{i = 1}^{N} a_{i}=\ell \sum _{i = 1}^{N}\varepsilon _{i}c_{i}.,}

de samenstelling van een mengsel van n dempende soorten kan worden gevonden door het meten van de absorptie bij n golflengten (de waarden van de molaire dempingscoëfficiënt voor elke soort bij deze golflengten moeten ook bekend zijn). De gekozen golflengten zijn meestal de golflengten van maximale absorptie (absorbantie maxima) voor de individuele soort. Geen van de golflengten moet een isosbestisch punt zijn voor een paar soorten., De verzameling van de volgende simultaanvergelijkingen kan worden opgelost om de concentraties van elke verzachtende soort te vinden:

{ a ( λ 1 ) = j ℓ i = 1 N ε i ( λ 1 ) c i , … A ( λ N ) = J ℓ i = 1 N ε i (λ N ) c i . {\displaystyle {\begin{cases}A (\lambda _{1})=\ell \sum _{i=1}^{n}\varepsilon _{i}(\lambda _{1}) c_{i},\\\ldots \\a(\lambda _{N})=\ell \sum _{i = 1}^{n}\varepsilon _{i}(\lambda _{N}) c_{i}.\\\end{cases}}}

de molaire dempingscoëfficiënt ( in eenheden van cm2) is direct gerelateerd aan de dempingsdoorsnede via de Avogadro-constante NA:

σ = ln ⁡ (10 ) 10 3 N A ε ≈ 3.,82353216 × 10 − 21 ε . {\displaystyle \ sigma = \ ln (10) {\frac {10^{3}}{N_{\text{A}}}}\varepsilon \approx 3,82353216\times 10^{-21}\,\varepsilon .}