Natur og betydningen

Astrologi er en metode for å forutsi dagligdagse hendelser basert på antagelsen om at himmellegemer, spesielt planetene og stjernene vurdert i deres vilkårlige kombinasjoner eller-konfigurasjoner (kalt konstellasjoner)—på en eller annen måte enten finne eller indikere endringer i sublunar verden., Det teoretiske grunnlaget for denne antakelsen ligger i historisk Hellenistisk filosofi og radikalt skiller astrologi fra celestial omina («stjerne») som først fikk ordnet og katalogisert i det gamle Mesopotamia. Opprinnelig, astrologer forutsatte en geosentrisk universet som «planetene» (inkludert Solen og Månen) dreier seg i baner som sentre er i eller nær sentrum av Jorden og stjernene er løst på en sfære med en begrenset radius hvis sentrum er også sentrum av Jorden., Senere prinsippene i Aristotelisk fysikk ble vedtatt, etter som det er et absolutt skille mellom det evige, sirkulære bevegelser av den himmelske element, og begrenset, lineære bevegelser av fire sublunar elementer: ild, luft, vann, jord.

Spesielle relasjoner antas å eksistere mellom spesielle himmellegemer og deres varierte bevegelser, konfigurasjoner med hverandre, og de prosesser av generasjon og forfall til syne i verden av ild, luft, vann og jord., Disse forbindelsene ble ofte ansett som en så kompleks, at intet menneskelig sinn kunne helt forstå dem, og dermed astrolog kan være lett fritatt for eventuelle feil. Et tilsvarende sett av spesielle forhold ble også overtatt av dem som fysikk var mer lik den greske filosofen Platon., For den Platonske astrologer, den elementet ild ble antatt å forlenge hele den himmelske sfærer, og de var mer sannsynlig enn den Aristotelians å tro på muligheten av guddommelig inngripen i den naturlige prosesser gjennom celestiale påvirkninger på Jorden, siden de trodde på gud oppretting av himmellegemer seg selv.

Den rollen det guddommelige i astrologisk teori varierer betydelig., I sin mest innbitte aspekt, astrologi beskriver en helt mekanisk univers, nekte å guddommen muligheten for intervensjon og mannen som av fri vilje; og som sådan, det var kraftig angrepet av ortodoks Kristendom og Islam. For noen, men astrologi er ikke en eksakt vitenskap som astronomi, men bare indikerer trender og retninger som kan endres enten ved guddommelig eller menneskelig vilje. I tolkningen av Bardesanes, en Syrisk Kristen forsker (154–c., 222)—som ofte har blitt identifisert som en Gnostisk (en troende i esoterisk salvatory kunnskap og vise at saken er onde ånd og god)—bevegelsene av stjernene gjelder bare de elementære verden, forlater sjelen fri til å velge mellom det gode og det onde. Menneskets høyeste mål er å oppnå frigjøring fra en astrologisk dominert materielle verden., Noen astrologer, slik som Harranians (fra den gamle Mesopotamian byen Harran) og Hinduer, hensyn planetene seg så potent guddommer som bestemmelser kan endres gjennom påkallelse og liturgi eller gjennom theurgy, vitenskapen om å overtale guder eller andre overnaturlige makter. I fortsatt andre tolkninger, for eksempel, at den Kristne Priscillianists (tilhengere av Priscillian, en spansk asketisk av det 4. århundre som tilsynelatende holdt dualistiske utsikt)—stjernene bare gjøre manifestere Guds vilje, til de som er utdannet i astrologiske symbolikk.,

Få en Britannica Premium-abonnement og få tilgang til eksklusivt innhold. Abonner Nå

Betydningen av astral forvarsler

Den oppfatning at stjernene gjør manifestere guddommelige vilje er nærmest til konseptet som ligger bak den gamle Mesopotamian samlinger av celestial stjerne. Deres primære formål var å informere royal court of forestående katastrofe eller suksess. Disse kan ta form av meteorologisk eller epidemi fenomener som påvirker hele menneske, dyr eller plante bestander., Ofte, men de er involvert i militære saker av staten eller personlige liv av herskeren og hans familie. Siden det celestiale omina var anses ikke som deterministisk, men heller som en indikasjon—som en slags symbolsk språk som guder kommunisert med menn om fremtiden og som bare er en del av et stort utvalg av skumle hendelser—det ble antatt at deres ubehagelig uro kan bli redusert eller utslettet av ritualer betyr eller i strid med stjerne., Den bāru (den offisielle prognosticator), som observert og tolket det celestiale omina, var dermed i en posisjon til å gi råd til hans kongelige arbeidsgiver på muligheten av å unngå ulykker; omens gitt grunnlag for intelligent handling snarere enn en indikasjon på en ubønnhørlige skjebne.