Příroda a význam

Astrologie je metoda předpovídání všední události založené na předpokladu, že nebeských těles, zejména planet a hvězd za jejich libovolné kombinace či konfigurace (tzv. souhvězdí)—nějakým způsobem buď určit, nebo indikovat změny v sublunar světě., Teoretický základ tohoto předpokladu spočívá historicky v helénistické filozofii a radikálně odlišuje astrologii od nebeské ominy („znamení“), které byly poprvé kategorizovány a katalogizovány ve starověké Mezopotámii. Původně, astrologové předpokládal geocentrický vesmír, v němž „planet“ (včetně Měsíce a Slunce) obíhají po drahách, jejichž středy jsou na nebo poblíž středu Země a v němž hvězdy jsou upevněny na oblasti s určitým poloměru, jejíž střed je zároveň středem Země., Později zásad Aristotelské fyziky byly přijaty, podle kterého existuje absolutní rozdělení mezi věčné, kruhové pohyby nebeských prvek a omezené, lineární pohyby čtyři sublunar prvky: oheň, vzduch, voda, země.

předpokládá se, že existují zvláštní vztahy mezi jednotlivými nebeskými tělesy a jejich rozmanitými pohyby, konfiguracemi mezi sebou a procesy generace a rozpadu zjevnými ve světě ohně, vzduchu, vody a země., Tyto vztahy byly někdy považovány za tak složité, že žádná lidská mysl schopna úplně pochopit; to znamená, že astrolog může být snadno omluvit za případné chyby. Podobný soubor zvláštních vztahů předpokládali také ti, jejichž fyzika byla více podobná fyzice řeckého filozofa Platóna., Pro Platonické astrologové, prvek ohně bylo věřil, rozšířit po celé nebeské sféry, a oni byli více pravděpodobné, než Aristotelians věřit v možnost božího zásahu do přírodních procesů prostřednictvím nebeské vlivy na Zemi, protože oni věřili v božstva je vytvoření nebeských těles samotných.

role božského v astrologické teorii se značně liší., V jeho nejpřísnější aspekt, astrologie postuláty zcela mechanistického vesmíru, popírání božstvu možnost intervence a muž, který ze svobodné vůle; jako takový, to byl silně napaden ortodoxní Křesťanství a Islám. Pro některé, nicméně, astrologie není přesná věda, jako je astronomie, ale pouze naznačuje trendy a směry, které mohou být změněny buď božskou nebo lidskou vůlí. V interpretaci Bardesanů, syrského křesťanského učence (154-c., 222)—který byl často identifikován jako Gnostické (věřící v esoterické salvatory znalosti a názor, že hmota je zlo a duch dobrý)—pohyby hvězd se řídí pouze elementární svět, takže duše svobodně zvolit mezi dobrem a zlem. Konečným cílem člověka je dosáhnout emancipace z astrologicky ovládaného hmotného světa., Někteří astrologové, jako je Harranians (od starověké Mezopotámské město Harran) a Hinduisté, ohledem samotné planety jako mocná božstva, jejichž dekrety nemohou být změněny přes prosby a liturgie nebo prostřednictvím theurgy, věda přesvědčit, bohů nebo jiných nadpřirozených sil. V ještě jiné výklady—např., že Křesťanské Priscillianists (stoupenci…, španělský asketický 4. století, kteří zřejmě konat dualistické názory)—hvězdy, pouze se projevuje vůle Boží k těm, kteří jsou vycvičeni v astrologické symbolice.,

získejte předplatné Britannica Premium a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu. Přihlásit se Nyní

Význam astrální znamení

názor, že hvězdy se projevovat božská vůle je nejbližší pojem, který se skrývá za starověké Mezopotámie sbírky nebeských znamení. Jejich hlavním účelem bylo informovat královský dvůr o hrozící katastrofě nebo úspěchu. Ty mohou mít podobu meteorologických nebo epidemických jevů ovlivňujících celou populaci lidí, zvířat nebo rostlin., Často se však jednalo o vojenské záležitosti státu nebo osobní život vládce a jeho rodiny. Od nebeských omina nejsou chápány jako deterministický, ale spíše jako orientační—jako jakýsi symbolický jazyk, v němž bohové komunikoval s muži o budoucnosti a pouze jako součást rozsáhlé pole zlověstné události—to bylo věřil, že jejich nepříjemné předtuchy mohou být zmírněny nebo zrušeny rituální prostředky, nebo naopak znamení., Na bāru (oficiální prorok), který pozoroval a vykládat nebeské omina, byl tudíž v pozici radit jeho královská zaměstnavatele na prostředek, jak se vyhnout neštěstí; znamení poskytlo základ pro inteligentní a akce, spíše než údaj o tom, neúprosný osud.