Az abszorbancia egy anyag, ami csak egy enyhítő faj attól is függ, hogy a pathlength, a koncentráció, a fajok szerint a Beer–Lambert törvény A = ε c ℓ , {\displaystyle A=\varepsilon c\ell ,}

, ahol a

  • ε a moláris gyengítő tényező, hogy az anyag;
  • c a moláris koncentrációja azok a fajok;
  • ℓ a pathlength.

a különböző tudományágak eltérő konvenciókkal rendelkeznek arról, hogy az abszorbancia dekadikus (10-alapú) vagy Napieriai (e-alapú), azaz,, a közös logaritmus (log10) vagy természetes logaritmus (ln) útján történő továbbítás tekintetében meghatározva. A moláris csillapítási együttható általában dekadikus. Ha kétértelműség létezik, akkor a legjobb, ha jelzi, melyik érvényes.

Ha egy oldatban n csillapító fajok vannak, a teljes abszorbancia az egyes fajok abszorbanciáinak összege i:

A = ∑ i = 1 N A i = ℓ ∑ i = 1 N ε i c i . {\displaystyle A= \ sum _ {I=1}^{n}a_{i} = \ ell \ sum _ {i=1}^{n} \ varepsilon _{i}C_{i}.,}

az n csillapító Fajok keverékének összetétele megtalálható az abszorbancia n hullámhosszon történő mérésével (ezen hullámhosszon az egyes fajok csillapítási moláris együtthatójának értékeit is ismerni kell). A választott hullámhossz általában a maximális abszorpció hullámhossza (abszorpciós maxima) az egyes fajok számára. Egyik hullámhossz sem lehet izobesztikus pont egy pár faj számára., A következő egyidejű egyenletek halmaza megoldható az egyes enyhítő Fajok koncentrációjának megállapításához:

{a ( λ 1 ) = ℓ ∑ i = 1 N ε i ( λ 1 ) c i , … a ( λ n ) = ℓ ∑ i = 1 n ε i ( λ n ) c i . {\displaystyle {\begin{cases}a (\lambda _ {1})= \ ell \ sum _ {I=1}^{n} \ varepsilon _{i} (\lambda _{1}) c_{i},\ \ ldots \A (\lambda _{n})= \ ell \ sum _ {i=1}^{n}\varepsilon _{i}(\lambda _{n})C_{i}.\\\end{esetekben}}}

A moláris csillapítás együttható (egységekben cm2) közvetlenül kapcsolódik a csillapítás keresztmetszet keresztül az Avogadro állandó NA:

σ = ln ⁡ ( 10 ) 10 3 N ε ≈ 3.,82353216 × 10 − 21 ε . {\displaystyle \ sigma = \ ln (10) {\frac {10^{3}}{n_{\text{a}}}}}}\varepsilon \kb. 3.82353216\times 10^{-21}\,\varepsilon .}