absorbansen af et materiale, der kun har en formildende arter afhænger også af den pathlength og koncentrationen af de arter, ifølge the Beer–Lamberts lov

A = ε c g ar , {\displaystyle A=\varepsilon c\ell ,}

hvor

  • ε er den molære dæmpning koefficient for, at materiale;
  • c er den molære koncentration af disse arter;
  • st ar den pathlength.

Forskellige discipliner har forskellige konventioner om, hvorvidt absorbans er decadic (10-baseret) eller Napierian (e-baseret), dvs,, defineret med hensyn til transmission via fælles logaritme (log10) eller en naturlig logaritme (ln). Den molære dæmpningskoefficient er normalt dekadisk. Når tvetydighed eksisterer, er det bedst at angive, hvilken der gælder.

Når der er n dæmpningsarter i en løsning, er den samlede absorbans summen af absorbanserne for hver enkelt art i:

A=. i = 1 N A i=.. i = 1 n i i c i. {\displaystyle A=\sum _{i=1}^{N}A_{i}=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}c_{jeg}.,}

sammensætningen af en blanding af N formildende arter, der kan findes ved at måle absorbansen ved N bølgelængder (værdierne for molar koefficient af dæmpning for hver enkelt art ved disse bølgelængder skal også være kendt). De valgte bølgelængder er normalt bølgelængderne for maksimal absorption (absorbansmaksima) for de enkelte arter. Ingen af bølgelængderne skal være et isosbestisk punkt for et par arter., Sættet med følgende samtidige ligninger kan løses for at finde koncentrationerne af hver dæmpende Art:

{ a ( 1 1)=.. i = 1 n i i ( λ 1 ) C i , … a ((n)=.. i = 1 n i i (. n ) C i. {\displaystyle {\begin{cases}A(\lambda _{1})=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}(\lambda _{1})c_{jeg},\\\ldots \\A(\lambda _{N})=\ell \sum _{i=1}^{N}\varepsilon _{i}(\lambda _{N})c_{jeg}.\\\ end{cases}}}

den molære dæmpningskoefficient (i enheder på cm2) er direkte relateret til dæmpningstværsnittet via Avogadro-konstanten NA:

= = ln ⁡ ( 10 ) 10 3 N A ε 3 3.,82353216 × 10 − 21 ε . {\displaystyle \sigma =\ln(10){\frac {10^{3}}{N_{\text{A}}}}\varepsilon \ca 3.82353216\gange 10^{-21}\,\varepsilon .}