ból pod prawym żebrem jest bardzo częstą przyczyną konsultacji zarówno w oddziałach ratunkowych, jak i konsultacjach ambulatoryjnych; jego intensywność jest bardzo zróżnicowana, a także przyczyny wymagają od pracowników służby zdrowia dużego doświadczenia w prawidłowej diagnozie.,

, gdy ból jest pod żebra, to jest łagodny i pasażera, w większości przypadków pacjenci decydują się na zarządzanie leki przeciwzapalne. Jednakże, gdy intensywność bólu przekracza tolerancję pacjenta, jeśli objaw nie poprawi się lub z czasem się wydłuży, postanawiają szukać pomocy medycznej.,

najważniejsze przy ocenie pacjentów z bólem pod żebrem po prawej stronie przesłuchanie jest wyczerpujące, ponieważ rzadko ten ból tylko; wręcz przeciwnie, towarzyszą mu różne objawy, które pomagają zorientować się i dość dokładnie określić diagnozę.,

po przesłuchaniu daje światło na możliwe przyczyny, konieczne jest dokładne badanie w celu zidentyfikowania objawów klinicznych potwierdzających diagnozę, aby rozpocząć odpowiednie leczenie.,

. Ponieważ żebra po prawej stronie jest rodzajem” przecięcia „anatomicznego” w pobliżu którego znajdują się różne struktury brzucha, klatki piersiowej i ściany brzucha, konieczne jest, aby lekarz zwrócił uwagę na wiele szczegółów, które pozwolą dokładnie określić przyczynę bólu.

w tym sensie głównymi podejrzanymi, na które należy zwrócić uwagę (chociaż nie są to jedyne przyczyny, ale jeśli są najczęstsze), są:

– ból występujący w okrężnicy.,

– ból związany z chorobą pęcherzyka żółciowego.

– bóle występujące w przedniej ścianie brzucha.

– ból spowodowany Stanami opłucno– płucnymi prawego płuca.

po wykluczeniu najczęstszych diagnoz, jeśli przyczyna nie została jeszcze ustalona, wskazane jest przeprowadzenie dalszych badań w celu wykluczenia mniej powszechnych, ale ogólnie poważniejszych patologii, takich jak:

– perforowana choroba wrzodowa.,

– guzy wewnątrzbrzuszne.

– zapalenie surowicze (związane między innymi z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń).

– wodobrzusze (nagromadzenie płynu w jamie brzusznej).

– zapalenie wyrostka robaczkowego (w przypadkach długiego wyrostka retrocekalnego wznoszącego się).

ze względu na ogrom wszystkich przyczyn i złożoność diagnostyki różnicowej w niektórych przypadkach w tym wpisie skupimy się na najczęstszych przyczynach.,

ból orinado w okrężnicy

nazywa się okrężnicą okrężnicy. Jest to narząd o długości około trzech metrów, który znajduje się w jamie brzusznej, tworząc literę „C” skierowaną w dół.

Ta konfiguracja ma dwa ważne kąty, jeden pod prawą krawędzią i jeden pod lewą.,

gdy występuje jakikolwiek stan, który prowadzi do zapalenia, rozciągnięcia lub zmniejszenia ruchliwości okrężnicy, zwykle występuje ból. Ból ten różni się lokalizacją w zależności od dotkniętego obszaru okrężnicy.

w przypadkach, gdy stan okrężnicy jest szeroko rozpowszechniony lub gdy zaangażowany segment jest kątem wątroby narządu (ten znajdujący się pod prawym żebrem), osoba często odczuwa ból pod prawym żebrem.,

we wszystkich tych przypadkach ból jest typem kolki i jest związany z objawami trawiennymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia lub biegunka.

ból związany z chorobą pęcherzyka żółciowego

anatomicznie pęcherzyk żółciowy leży praktycznie nad górną krawędzią rogu wątroby okrężnicy, Więc czasami trudno jest stwierdzić, czy problem jest narządem z powodu jego bliskości.,

ponadto nerwy, które przenoszą bolesne odczucia z obu struktur do mózgu, mają wspólną ścieżkę (metamer), co pozwala bardzo łatwo się ze sobą mylić.

jednak objawy kliniczne choroby pęcherzyka żółciowego zwykle dość dokładnie orientują lekarza, szczególnie jeśli chodzi o uporczywy ból w czasie.,

zwykle ból pęcherzyka żółciowego znajduje się pod prawym żebrem, ma typ kolkowy (przerywany) i rozciąga się na prawe ramię, co nie dzieje się z okrężnicą.

ponadto istnieje wyraźny związek ze spożywaniem niektórych pokarmów, szczególnie wysokotłuszczowych, i zwykle nie ma dowodów na zaburzenia przewodu pokarmowego, jak ma to miejsce w okrężnicy.,

ostatecznie, gdy podejrzewa się, że ból pod prawym żebrem jest związany z chorobami pęcherzyka żółciowego (najczęstszym z nich są kamienie lub „kamienie” w pęcherzyku żółciowym), USG jamy brzusznej pomaga ustalić ostateczną diagnozę.,

ból pochodzący z przedniej ściany brzucha

przedniej ściany brzucha jest integralną siatką mięśni, więzadeł i nerwów, które biorą wstawki na żebrach od góry, w kolumnie z tyłu i kości miednicy pod nimi.

włókna mięśniowe są zorientowane w różnych kierunkach, w taki sposób, że pozwalają nie tylko zachować zawartość brzucha „w” części brzucha, ale również dają do tułowia zdolność szeroki zakres ruchu.,

jednak pomimo faktu, że mięśnie ściany brzucha są równie ważne, zazwyczaj mają niski opór (z wyjątkiem twarzy, w doskonałej kondycji fizycznej), tak, że każda praca, nadmiernie różnych grup mięśniowych regionu, może powodować ból pod żebrem po prawej stronie.

w tych przypadkach ból jest zwykle stały, związany ze zdarzeniem fizycznym dobrze scharakteryzowany (ćwiczenia, zadania itp.) i nagle.,

powiązane objawy pojawiają się rzadko, z wyjątkiem urazu ściany brzucha, w którym mogą pojawić się siniaki lub obszar flogozy (zaczerwienienie i miejscowe ciepło).

ból produkt Stanów opłucnowo-płucnych z udziałem prawego płuca

choroby wpływające na podstawę prawego płuca i opłucną w tym obszarze klatki piersiowej mogą powodować ból poniżej prawego żebra.,

w tych przypadkach ból jest „respirofazowy” ; to znaczy zwiększa się wraz z natchnieniem i zmniejsza się wraz z wygaśnięciem. Ponadto powiązane są objawy oddechowe, takie jak kaszel lub duszność, i zwykle brzuch nie wykazuje żadnych wyników wskazujących na chorobę w tym obszarze.,

choroby pleuropulmonares, które są związane, najczęściej ból pod żebrem po prawej stronie w podstawowym zapaleniu płuc po prawej stronie, zapalenie opłucnej po prawej stronie (choć nie zawsze przedstawia się z bólem) i ropnie płuc, które są związane gorsze od segmentów płuc po prawej stronie.,

leczenie

Leczenie bólu pod żebrem, po prawej stronie jest czysto objawowe i jest niesteroidowe leki przeciwzapalne tylko w celu złagodzenia objawów, ale nie eliminują przyczyn.

w celu osiągnięcia całkowitej remisji objawów konieczne jest fakultatywne określenie źródła problemu i na jego podstawie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia; leczenie to będzie zależeć od przyczyny., Grosso mod można powiedzieć, że najczęstszymi metodami leczenia są:

w przypadku bólu okrężnicy

leki zaprojektowane w celu złagodzenia wzdęć, poprawy mobilności, ułatwienia transportu jelitowego, leczenia infekcji i ostatecznie przywrócenia normalnego funkcjonowania okrężnicy.

w przypadku bólu związanego z chorobą pęcherzyka żółciowego

w tych przypadkach ostatecznym leczeniem jest operacja usunięcia pęcherzyka żółciowego.,

w przypadku bólu występującego w przedniej ścianie brzucha

zwykle krótki cykl niesteroidowych środków przeciwzapalnych, miejscowe zimno i odpoczynek wystarczą do leczenia większości przypadków.

jednak w pewnych warunkach —takich jak rozległe siniaki lub łzy mięśni ściany brzucha— może być konieczna operacja.,

w przypadku bólu spowodowanego Stanami opłucnowo-płucnymi z udziałem prawego płuca

antybiotyki są przepisywane w przypadkach infekcji i ropni, natomiast u pacjentów z wysiękiem opłucnowym należy go zubożyć w torakocentezę.

następnie należy przeprowadzić leczenie w celu wyeliminowania przyczyny wysięku opłucnowego, jeśli to możliwe.

linki