””konvertera millimeter till tum

menade du att konvertera megametre
millimeter
till inches

””mer information från enhetsomvandlaren

hur många mm i 1 tum?Svaret är 25,4.
vi antar att du konverterar mellan millimeter och tum.,
Du kan visa mer information om varje måttenhet:
mm orinches
si basenheten för längd är mätaren.
1 meter är lika med 1000 mm, eller 39.370078740157 tum.
Observera att avrundningsfel kan uppstå, så kontrollera alltid resultaten.
Använd den här sidan för att lära dig hur du konverterar mellan millimeter och tum.
Skriv in dina egna nummer i formuläret för att konvertera enheterna!

””snabb konvertering diagram över mm till inches

1 mm till inches = 0.03937 inches

10 mm till inches = 0.3937 inches

20 mm till inches = 0.7874 inches

30 mm till inches = 1.,1811 inches

40 mm till inches = 1.5748 inches

50 mm till inches = 1.9685 inches

100 mm till inches = 3.93701 inches

200 mm till inches = 7.87402 inches

”vill du ha andra enheter?,

Du kan göra omvänd enhet konvertering frominches till mm, eller ange två enheter nedan:

””vanliga längd omvandlingar

mm till kiloyard
mm till t’sun
mm till megaparsec
mm till werst
mm till palmo
mm till hårets bredd
mm till pikometer
mm till Paris fot
mm till ch’ ih
mm till twain
mm till br>

””definition: millimeter

en millimeter (amerikansk stavning: millimeter, symbol mm) är en tusendel av en meter, vilket är det internationella systemet för enheter (SI) basenhet längd. Millimetern är en del av ett metriskt system., En motsvarande arealenhet är kvadratmillimetern och en motsvarande volymenhet är kubikmillimetern.

””Definition: tum

en tum är namnet på en längdenhet i ett antal olika system, inklusive kejserliga enheter, och amerikanska sedvanliga enheter. Det finns 36 inches i en gård och 12 inches i en fot. Tum är vanligtvis den universella måttenheten i USA, och används ofta i Storbritannien och Kanada, trots införandet av metriska till de senare två på 1960-och 1970-talet, respektive., Tum används fortfarande informellt, men något mindre, i andra samvälde nationer som Australien; ett exempel är den långvariga traditionen att mäta höjden av nyfödda barn i inches snarare än centimeter. Den internationella tum definieras för att vara lika med 25,4 millimeter.

””metriska konverteringar och mer

ConvertUnits.com ger en onlineconversion kalkylator för alla typer av måttenheter.Du kan hitta metriska konverteringstabeller för SI-enheter, ocksåsom engelska enheter, valuta och andra data., Skriv in unitsymboler, förkortningar eller fullständiga namn för enheter av längd,område, massa, tryck och andra typer. Exempel Är mm, tum, 100 kg, US fluid ounce, 6 ’3″, 10 sten 4, kubik cm, meter kvadrat, gram, mol, fötter per sekund, och många fler!