«»Konvertere millimeter til tommer

mente du å konvertere megametre
millimeter
til tommer

«»Mer informasjon fra unit converter

Hvor mange mm i 1 cm?Svaret er 25.4.
Vi anta at du er konvertering mellom millimeter og tommer.,
Du kan vise mer informasjon om hver måleenhet:
mm orinches
SI-base-enhet for lengde i meter.
1 meter er lik 1000 mm, eller 39.370078740157 tommer.
Merk at avrundingsfeil kan forekomme, så alltid sjekk resultatene.
Bruk denne siden for å lære hvordan å konvertere mellom millimeter og tommer.
Skriv inn dine egne tall i skjemaet for å konvertere enheter!

«»Rask konvertering diagram av mm, tommer

1 mm til inches = 0.03937 tommer

10 mm til inches = 0.3937 tommer

20 mm til inches = 0.7874 tommer

30 mm til tommer = 1.,1811 tommer

40 mm til inches = 1.5748 tommer

50 mm, tommer = 1.9685 tommer

100 mm til inches = 3.93701 tommer

200 mm til inches = 7.87402 tommer

«»Vil at andre enheter?,

Du kan gjøre det motsatte enhet konvertering frominches til mm, eller angi to enheter nedenfor:

«»Felles lengde konverteringer

mm til kiloyard
mm til t’sun
mm til megaparsec
mm til werst
mm til palmo
mm til hårsbredd
mm til picometer
mm til Paris til fots
mm til ch’ih
mm til twain

«»Definisjon: Millimeter

En millimeter (Amerikansk stavemåte: millimeter, symbol mm) er en tusendel av en meter, som er den Internasjonale System for Enheter (SI) base enhet av lengden. Det millimeter er en del av et metrisk system., En tilsvarende enhet i området er torget millimeter og en tilsvarende enhet volum er kubikk millimeter.

«»Definisjon: Tommers

En tomme er navnet på en enhet av lengden på en rekke ulike systemer, inkludert Imperial enheter, og Usa vanlige enheter. Det er 36 tommer i et verksted og 12 inches i en fot. Den tomme er vanligvis den universelle enhet for måling i Usa, og er mye brukt i Storbritannia, og Canada, til tross for innføring av verdien til de to sistnevnte i 1960-og 1970-tallet, henholdsvis., Den tomme er fortsatt ofte brukt uformelt, men noe mindre, i andre Commonwealth nasjoner som Australia; et eksempel på dette er det lang tradisjon for å måle høyden på nyfødte barn i tommer snarere enn centimeter. Den internasjonale tommer er definert til å være lik 25.4 millimeter.

«»Metriske konverteringer og mer

ConvertUnits.com gir en onlineconversion kalkulator for alle typer måleenheter.Du kan finne metriske konvertering tabeller for SI-enheter, som wellas engelsk enheter, valuta, og andre data., Skriv i unitsymbols, forkortelser eller hele navn for enheter av lengde,areal, masse, trykk, og andre typer. Eksempler inkluderer mm,tommer, 100 kg, OSS fluid unse, 6’3″, 10 stein 4, kubikk cm,meter kvadrat, gram, føflekker, meter per sekund, og mange flere!