om du vill få din PPP lån förlåten, minst 60% av medlen måste användas på lönekostnader och resten på hyra eller hyra betalningar, inteckning ränta, och verktyg.

men definitionen av ”verktyg” för PPP är faktiskt mer robust än vad som anses vara ett verktyg för din självdeklaration.

Vad är ett verktyg för PPP?,

följande anses alla vara förlåtliga verktyg kostnader för PPP:

  • el
  • vattenräkning
  • Gas
  • avloppsvatten
  • telefon (mobiltelefon och fast telefon)
  • interneträkning
  • transportkostnader

traditionellt betyder ”verktyg” normalt endast el, vatten, gas och avloppsvatten. Men som du kan se lägger PPP till ytterligare kategorier av telefon -, internet-och transportkostnader.

vilka transportkostnader är berättigade till förlåtelse?,

SBA har ännu inte släppt vägledning om vilka kostnader som ingår i kategorin ”Transport”.”För närvarande är vår förståelse att stödberättigande kostnader för lån förlåtelse måste falla under transport utility avgifter bedöms av statliga och lokala myndigheter. Dessa är avgifter som betalas av företag baserat på deras användning av trasportationssystemet.

vilka villkor måste uppfyllas för att en nyttokostnad ska kunna förlåtas?

alla avtal måste ha varit på plats före 15 februari 2020., Alla avtal som började efter den 15 februari skulle inte vara berättigade till förlåtelse.