gör dig redo för din College kurser

för att bäst förbereda för dina framtida studier, se nedan förberedelser resurser. Vi uppmuntrar dig att använda tiden innan du börjar din första termin, för att få en smak av ämnena i dina kommande kurser. Det finns ingen bättre tid att börja än nu! Lycka till med dina studier!,

lär dig engelska sammansättning 1

Kursöversikt

syftet med kursen är att vidareutveckla studenternas engelska språk, läsning och skrivförmåga som grund för sina akademiska studier vid UoPeople. Enheterna fokuserar på en rad texter och genrer som syftar till att förbättra elevernas kunskap och förståelse för akademisk diskurs. Varje enhet fokuserar också på den progressiva utvecklingen av läsning, grammatik, skrivning och provtagning färdigheter., Denna kurs krävs för alla studenter som inte har visat engelska färdigheter och har beaktats för preliminär antagning som icke-graders student. Studenterna måste tjäna 73% eller högre i kursen för att uppfylla det engelska språkkunskapskravet hos UoPeople.

Förberedelseresurser

UoPeople-kurser använder öppna utbildningsresurser (OER) och annat material som specifikt doneras till universitetet med fria behörigheter för pedagogisk användning., Därför är eleverna inte skyldiga att köpa några läroböcker eller anmäla sig till webbplatser som har en kostnad i samband med dem. De viktigaste läroböcker som krävs för denna kurs är listade nedan, och kan lätt nås med hjälp av de medföljande länkarna. Det kan finnas ytterligare obligatoriska/rekommenderade avläsningar, kompletterande material eller andra resurser och webbplatser som är nödvändiga för lektioner.dessa kommer att tillhandahållas för dig i kursens allmänna informations-och Forumområde och under hela terminen via de veckovisa Kursenhetsområdena och Inlärningsguiderna.,

engelsk sammansättning 1-Kursschema och ämnen:

kursen kommer att omfatta följande ämnen i åtta inlärningssessioner, med en enhet per vecka. Slutprov kommer att äga rum under vecka/enhet 9 (UoPeople tid).,Vecka 1: Enhet 1 – anteckningar och meningar

Vecka 2: enhet 2 – förskrivning och stycken

vecka 3: enhet 3-avhandlingen och APA citeringar

Vecka 4: enhet 4 – 5 –paragrafens uppsats och Biblioteket

Vecka 5: Enhet 5 –läser kritiskt

Vecka 6: enhet 6 –forskar och sprinklerna

Vecka 7: enhet 7 –sätter ihop allt

Vecka 7: enhet 7 –sätter ihop vecka 8: enhet 8 –Dubliners och efterbehandling stark

Vecka 9: Enhet 9-Kursgranskning och slutprov