Hur behandlas CME?

det finns många olika behandlingar tillgängliga för cystoid makulärt ödem. Behandlingen är individualiserad beroende på svårighetsgraden av svullnaden och den specifika diagnosen. Typiskt behandlas CME med antiinflammatoriska läkemedel, administrerade i olika former från ögondroppar till injektioner. I många fall resulterar steroidbehandlingar i dramatisk visuell förbättring, men i andra fall finns det liten eller ingen förbättring., I dessa mer utmanande fall kan andra läkemedel, såsom icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel eller diuretika, vara fördelaktiga. Om CME inte svarar på medicinsk behandling och det finns bevis för att glaskroppen rycker på makulaen, kan kirurgi utföras. Som vid medicinsk behandling svarar vissa patienter mycket bra på operationen och återställer god syn, medan andra upplever liten eller ingen förbättring. Det är inte möjligt att förutsäga hur lång tid det kan ta för CME att svara på behandlingen., De flesta fallen försvinner inom några veckor till några månader, men vissa fall kräver en ännu längre behandlingsperiod.

vad är CME: s långsiktiga inverkan på min vision?

cystoid makulärt ödem efter kataraktoperation har vanligtvis en utmärkt prognos med de flesta fall som svarar på medicinsk behandling. När CME löser sig återgår visionen vanligtvis till normal. Vissa CME som blir kroniska, varaktiga år, kan leda till permanent synförlust. Även om behandlingen inte lyckas, eller makula blir skadad, påverkas perifer eller sidosyn vanligtvis inte.,